Voorlichting

Een overlijden is onlosmakelijk met het leven verbonden. Wij weten namelijk allemaal dat na een geboorte eens een overlijden zal volgen en hier willen velen van ons niet over nadenken of mee bezig zijn. Toch kan het belangrijk zijn om het onderwerp 'overlijden' bespreekbaar te maken door in gesprek te gaan, kennis te nemen en te maken van en met het vervelende, dat onwennige, dat onwenselijke.
De medewerkers van Westerveld Uitvaartzorg geven voorlichting over het onderwerp 'overlijden'. Daarbij is het goed om te beseffen dat iedere leeftijd op zijn eigen wijze afscheid neemt en rouwt. Afhankelijk van de doelgroep houden wij hier uiteraard rekening mee. Westerveld Uitvaartzorg kan voorlichtingen verzorgen op basis- en middelbare scholen, zorginstellingen, verenigingen en bij bedrijven. Soms is daar directe aanleiding toe, maar veelal ook niet. Ook individuele voorlichtingsgesprekken behoren tot de mogelijkheden.
Door mensen te informeren kunnen er meer bewuste keuzes gemaakt worden en kunnen nabestaanden actiever deelnemen aan een sterfproces van hun dierbare, maar ook het proces van de uitvaart en de soms lange tijd van rouw erna.

Buurt- en/of seniorenverenigingen – woonzorgcentra
scholen – maatschappelijke instanties

Wij hechten veel waarde aan een goede voorlichting.
Vanzelfsprekend kunt u ons altijd benaderen als u een voorlichtingsbijeenkomst wilt organiseren
veelal doen wij deze voorlichting kosteloos en is het geheel vrijblijvend.


Lespakket: Doodgewoon in de klas

Onze register uitvaartverzorger Marcel Schabbink is ambassadeur en gastspreker van het lespakket 'Doodgewoon in de klas'.

Afbeelding Doodgewoon in de klas

Dit lespakket is ontwikkeld door het Nederlands Uitvaart Museum 'Tot Zover' en is speciaal gemaakt om leerlingen op een luchtige manier te ondersteunen bij het omgaan met dood en verlies. Het maakt de dood bespreekbaar en haalt deze uit de taboesfeer.
De lessen kunnen gegeven worden vanuit de digitale lesomgeving 'Doodgewoon in de klas'.

Via de website heb je gratis en zonder inloggegevens toegang tot alle lesonderdelen met onderwerpen over doodgaan, afscheid nemen, rouw en herinnering. Aanvullend zijn er verschillende werkvormen, een praktische handleiding en een voorbeeld ouderbrief beschikbaar.

Daarnaast biedt het lespakket kosteloos de mogelijkheid voor een 'doodgewone' gastspreker uit het uitvaartvak. De gastspreker kan uit eerste hand vertellen over de praktijk van afscheid nemen en omgaan met de dood. Museum 'Tot Zover' regelt een gastspreker bij je in de klas. 
Ga naar de website van gastsprekers voor meer informatie.


Contact

Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen
Delen:
 
Translate »